14 d’abril de 2010

SETMANA DE LA FAMÍLIA

La família per a mi és: AMOR, AFECTIVITAT, UNIÓ, COMPARTIR, CONVIVÈNCIA, DISPONIBILITAT, OFRENA, ESTIMAR, FAMILIARITAT, AJUDA, SUPORT, tot un conjunt de bons valors i sentiments.
Marta, 23 anys


Per a mi família és acollida, educació, identitat i comunitat.
Família som tots, descendents d'un mateix Pare, un Pare que acull, és mestre i igualitari, ens mostra el rostre i és generós. D'estructura familiar només en conec una, i és la de l'estima.
Miquel, 18 anys


La família és, com diu l’arrel llatina de la paraula, la servitud al grup, al conjunt;
’acolliment de la persona en un nucli on la confiança i la comunicació han de ser els llaços que la reforcen en el dia a dia.
Òscar, 24 anys