15 de març de 2011

ESTACIÓ D'ENLLAÇ: I A TU QUÈ ET MOU?


moure

1. Fer que un cos ocupi un espai diferent del que ocupa. Ex. Movia als deixebles i no deixebles d'una banda a l'altra de Galilea.
2. Agitar una cosa o part d'algun cos. Ex. No movia cap bandera, només l'Esperit!
3. Fer que alguna cosa funcioni. Ex. Quan se'l trobaven se'ls movia el cor.
4. Convèncer. Ex. Les seves paraules movien a estimar els seus amics i enemics!
5. Causar, produir alguna cosa, especialment un sentiment. Ex. Però especialment els va moure a la compassió.
6. Alterar, conmoure. Ex. Perquè el seu Amor els va moure.
7. Saber comportar-se. Ex. Es movia molt bé tant entre fariseus i rics, però especialment entre els pobres i pecadors!
8. Anar-se'n, començar a caminar. Ex. Què et sembla, ens movem o ens quedem una estona més?
10. Donar-se pressa. Ex. Mou-te!!!! no arribare'm! Comença l'ESTACIÓ D'ENLLAÇ!!


I A TU QUÈ ET MOU?